De provincia a nación: historia do galeguismo polític